This is NAMCO! Game archive T

-Album Details-

Title: This is NAMCO!
Publisher: Apollon
Catalog Number: APCG-4006
Release Date: Sep 21, 1990

-Music Credits-

Composed by Toshio Kai, Hiroyuki Kawada, Nobuyuki Ohnogi, Shinji Hosoe, Yuriko Keino, Junko Ozawa, Norio Nakagata, Kazuo Noguchi

Arranged by Kenichiro Isoda, Kenichi Mitsuda

Performed by Kenichi Mitsuda, Keiji Nakamura, Syunji Saegusa, Tatsuya Ikeda, Toshiyuki "TOCHIO" Sugino, Masahiro Iwaki, Nobuya Sugawa, Sinichiro Hirosaka, Yasushi Arai, Yasuto Tanaka, Mantell "NIGEL" Nonoda, Hidehiko Watase, Takashi Matsuo, Koji Nishimura, Motofumi Terashima, Hiroshi Ishikawa, Fuyuki Tsuji, Toru Tanaka, Yuki Hirao

-Tracklist-

01 Pac-Man a Go-Go
02 One O'Clock Galaga '88
03 Mappy's Lullaby
04 Dragon Spirit
05 Solo Suite Xevious -No.1-
06 Tarosuke in Beijing Hotel
07 Main Theme from "Rolling Thunder"
08 Thunder Ceptor
09 The Return of Ishtar
10 Ending Theme from "Assault"

덧글

댓글 입력 영역통계 위젯 (블랙)

66
45
553827

twomix's Blog Search

Loading